Základní informace o systému

Systém MPV (Microware Plánování výroby) je propracovaný systém řízení výroby vyvíjený naší společností od roku 2013 ve spolupráci s firmami Josef ŠEBEK a INTEBO s.r.o. a tamtéž testován a provozován v ostrém produkčním provozu kovo a truhlářské výroby.

Systém MPV je určen pro plánování, řízení a sledování výroby ve vazbě na ekonomický systém (ES) a docházkový systém (DS) (volitelně). Je určen především pro menší a střední firmy z oblasti výroby, obchodu a služeb, které hledají standardní a kompletní řešení v dobrém poměru cena/výkon s možností hostování řešení v cloudu a nebo s lokálním provozem.

Komplexní řešení v oblasti  výroby, zakázky, operace ve výrobě, sledování nákladů na zakázky, evidence výroby a sledování skladů ve spolupráci s ES

S ohledem na požadavky nasazení a správy systému a zároveň jeho flexibility (možnosti doplnění a rozšíření) byly pro jeho vývoj zvolena technologie PHP/Java Script zajišťující zpracování převážné části požadavků na straně serveru.

PHP – Jedná se o technologii, která zajišťuje dynamičnost a flexibilitu internetových stánek. Je nezávislá na používaných platformách, protože je prováděna na straně serveru a ke klientovi je odesílán již „čistý“ kód HTML (XHTML). Jako databázový základ je použita ověřená a stabilní databáze MySQL –

MySQL je v současnosti asi nejrozšířenější relační databáze na internetu, která vyniká zejména svou rychlostí a stabilitou. Struktura je tvořena soustavou propojených tabulek, kde jsou jednotlivé záznamy vkládány do řádků a sloupce určují jméno a datový typ.

 

Probrali jsme zde základní vývojové prostředí ale nezmínili jsme, že díky zvolené platformě jsme schopni provozovat systém jak na Linuxu (což je řekněme domovské prostředí) tak i na serverové platformě Windows. Jak je jistě známo výhodou použití Linux platformy je výrazná úspora nákladů na pořízení a provoz.

Jaký operační systém je pro Vás vhodný navrhneme v případě zájmu po vyhodnocení požadavků na provoz systému.

Zde je také dobré poznamenat, že vývoj stále běží a v této chvíli zvažujeme i verzi klient server na bázi spustitelného programu na straně klienta a s podporou serverových a databázových procedur na straně serveru. Česky? Aplikace nepoběží v prohlížeči ale bude se instalovat  na použitou platformu tedy Windows, Linux, Apple a bude zabezpečeně komunikovat s databázovým serverem umístěným lokálně ve Vaší firmě nebo v cloudu.

Možnosti a funkce systému

 

Zde je potřeba poznamenat, že systém je od první programové řádky kódu projektován tak aby jej bylo možno upravovat a pokud jde o vazbu na ES a DS, tato je jak již bylo řečeno, volitelná nic méně doporučená. Na rozdíl od jiných systémů jsme přesvědčeni, že „každý má dělat to co umí nejlépe“ a tedy proč programovat lepší či horší skladové hospodářství, když toto stejně máte ve Vašem účetním systému a je jedno zda využíváte Flexibee, Money, Pohodu a nebo SAP. Nu a proč zjišťovat zda je pracovník v práci jinak, než se dotázat docházkového systému? Tyto vazby zajišťují naše zakázkové moduly pro Windows nebo Linux programované v C++ nebo Delphi.

Systém je instalován na produkčním serveru (pro případný další vývoj či rozsáhlejší úpravy vyžadujeme vývojový/testovací server nebo virtuální server) na platformě standardně Linux 64 bit Ubuntu. (volitelně Windows)

V zásadě je jedno zda je server v Cloudu na Internetu nebo lokálně ve Vaší síti, tedy pokud máte kvalitní a stabilní internetové připojení. Pokud si zde odpovíte, že ne, pak je lepší nasadit lokálně. Potom ovšem přicházíte o možnost ekonomicky výhodnějšího řešení SaaS (Software jako služba), tedy aplikace na našich serverech s přístupem přes Internet.

Náš systém rozlišuje přístup osob do systému na uživatele a pracovníky. Uživatelem budiž rozuměna oprávněná osoba firmy, k práci se systémem. Pracovník je osobou, která je rovněž uvnitř firmy (zaměstnanec, OSVČ, agenturní pracovník) ale nemá oprávnění k přístupu do systému MPV a je ve vztahu k systému pouze evidenční entitou.

Pro uživatele je připraven detailní systém oprávnění, kdy firemní administrátor může nastavit možnosti přístupu a práce do úrovně jednotlivých položek formuláře, formuláře a menu skrýt nebo omezit jen na čtení, nastavovat a definovat role, pro snadnější přidělování práv atp. a to tak detailně, že samozřejmě existuje způsob kdy jednou zapsaná data nemůže editovat ani ten kdo je zapsal, ale jen určená osoba atp. Nikoli nezajímavou vlastností je i fakt, že veškeré změny všech položek jsou evidování a spojeny s uživatelem, časem, a i místem připojení. Dále jsou evidovány všechny destruktivní požadavky typu výmaz dat atp. No vlastně výmaz dat vlastně neexistuje, po vzoru bankovních systému lze data pouze zneplatnit ale nikoli vymazat.