it-switch-network-data-processing-163154

Kvalitní řešení podnikových sítí

Pro moderní podniky je nezbytné rozhodování a provádění operací v reálném čase, což podmiňuje potřebu dostupnosti a zároveň sdílení přesných a aktuálních informací v rámci všech lokalit (ústředí a poboček) dané firmy, jakož i s dodavateli, partnery a zákazníky. Splnění těchto požadavků je vlastně základním významem a náplní funkčnosti podnikových informačních systémů a business aplikací. Síť umožňuje jednotlivým aplikacím či komponentem informačního systému navzájem se „vidět“ a komunikovat, takže síťová infrastruktura představuje pro tyto systémy kritický prvek, nezbytný pro jejich fungování, má zásadní vliv na jejich výkonnost a efektivnost.

Standardní podniková síťová infrastruktura sestává z LAN sítí v jednotlivých lokalitách – centrálách a pobočkách firmy, jejichž vzájemným propojením se vytvoří rozsáhlá firemní WAN síť. Standardním základem prostředí komunikační infrastruktury LAN sítí jsou obvykle pevné metalické kabeláže (Ethernet) a odkazy na větší vzdálenost se realizují optickými a metalickými linkami. Standardní (centralizovanou) síťovou architekturu tvoří datové centrum, kde jsou uloženy všechny údaje a běží centrální aplikační komponenty, přičemž všechna pracoviště a pobočky mají svou infrastrukturu propojenou s datovým centrem. Součástí je i připojení do Internetu a dalších veřejných sítí.