Vývoj software

Na Vaší objednávku realizujeme zakázkový vývoj webových aplikací, nativních aplikací pro Linux, Windows, iOS, Android. Zpracováváme speciální jednoúčelový sw pro řízení zařízení i pro platformy RasPi atp.